AFFILIATED DOJO

BUGEIKAN HOMBU DOJO
Shihan:Gabriel García
Location:Spain
Official Website: bugeikan-dojo.blogspot.com.es
Contact:+34 652409231
Contact(mail):gabrielgarciashihan@gmail.com__________________________________________________________________________

Hosho Ryu Ninpo - Hombu Dojo
Shihan: Cícero Melo
Location: Brazil
Official website: www.hoshoryuninpo.com
Contact: +55 2604-2216

Contact:  (Mail): contato@hoshoryuninpo.com
__________________________________________________________________________

KURORYUKAN HOMBU DOJO

Shihan:Nuno Santos.
Location:Portugal
Official Website: www.kna2004.weebly.com
Contact:+351 963 766 119
Contact(mail):kna2004@outlook.pt


__________________________________________________________________________

DOJO NIN DO KAI NINPO-KAI SHINOBI RYU 
NINJUTSU CALI -COLOMBIA.O.N.I. NINPOKAI INTERNATIONAL

SHIHAN: Sergio Andrés Vásquez 
Location: Cali - Colombia.
Official Web Site: dojonindokai.org   or  ninpokai.org
Contact: 057 3016767167

Contact E-Mail: nindokai@hotmail.com
__________________________________________________________________________