RECOGNIZED DEGREES

Gabriel García
8º Dan    Dai Shihan - International Master - Representative in Spain

Nuno Santos
8º Dan    Dai Shihan - International Master - Representative in Portugal

Sergio Andrés Vásquez
8º Dan    Dai Shihan - International Master - Representative in Colombia

Cícero Melo
6º Dan    Shihan - International Master - Representative in Brazil

Daniel Camu
5º Dan    Shidoshi - International Master - Representative in Belgium

Stéphane Thibault
2º Dan    Shidoshi-Ho - National Master - Representative in Canada

Andrew Netes
8º Dan    Dai Shihan - International Master - Representative in Australia


Vinicius Cauzzo
1º Dan    Shidoshi-Ho

Cesar Augusto Muñoz
5º Dan    Shidoshi

Carlos Alberto Vasquez
1º Dan    Shidoshi-Ho

Nelson Orozco
1º Dan    Shidoshi-Ho

Diana Carolina Echeverry
1º Dan    Shidoshi-Ho

Hélio Batista
1º Dan    Shidoshi-Ho

Luís Proença Quintas
1º Dan    Shidoshi-Ho